J. Wolkera 42, Horka nad Moravou, 783 35
604 693 732
padlo-morava@seznam.cz

Sjezd řeky Moravice 2024

I v tomto roce Vám naše půjčovna nabízí sjezd řeky Moravice, při příležitosti vypouštění přehrady Kružberk, takže vody bude dostatek.

Plavba vede krásnou přírodou po rychlých peřejkách, v lesních úsecích a mezi loukami, přírodním parkem Moravice. Přehrada Kružberk je známa ze seriálu Velké sedlo.

Úseky:

Plavba je bez doprovodu instruktora, pouze půjčení lodí a výbavy (plavidlo, pádla, vesty, barely). Prosím o včasnou rezervaci plavidel do 7 dnů před začátkem akce.

Prosím o důkladné přečtení podmínek zapůjčení(zejména storna)

Termín akce :

Případné změny termínu určuje Povodí Odry. Osobní věci lze převézt doprovodným vozidlem z místa startu do cíle.V ceně je dovoz a svoz plavidel, nafouknutí a vyfouknutí plavidel. Cena je 400,- Kč na osobu/den.
Přehrada se začíná odpouštět mezi 7.00 hod. - 8.00 hod. ráno. Detaily budou upřesněny, na webových stránkách půjčovny.

Zájemci, hlaste se na tel: 604 693 732, nebo na mail: padlo-morava@seznam.cz nebo vyplňte formulář níže.

Pádlo Morava - půjčovna lodí            

Závazná rezervace vodáckého materiálu - podmínky

Zaplacením částky za pronájem vodáckého materiálu včetně jeho dopravy k řece a zpět podle objednávky souhlasí zákazník půjčovny s následujícími ujednáními:

Výše odstupného podle počtu dnů od data přijetí stornování do data začátku pronájmu podle objednávky:

10 a více dnů                                                 30 % ceny objednávky, minimálně 400 Kč

9-6 dnů                                                          50 % ceny objednávky, minimálně 400 Kč

méně než 6 dnů                                          100 % ceny objednávky

10 a více dnů                                                 30 % z rozdílu ceny, minimálně 400 Kč

9-6 dnů                                                          50 % z rozdílu ceny, minimálně 400 Kč

méně než 6 dnů                                              100 % z rozdílu ceny

Fotogalerie

Registrace na Sjezd řeky Moravice!

*Jméno a příjmení:
*Telefon:
*E-mail:
*Termín:
*Komplet:
Komplet:
Komplet:
Komplet:
Komplet:
Poznámka:

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Udělujete nám tímto souhlas, abychom ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovali tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • název společnosti
 • e-mail
 • telefonní číslo
 • adresa

 Tyto údaje je nutné zpracovat za účelem zodpovězení vašeho dotazu, provedení rezervace a uzavření smlouvy. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu trvání smluvního vztahu a v nezbytném rozsahu pro splnění povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů.

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu.

Podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
×
*Opište ověřovací kód:
Ověřovací kód