J. Wolkera 42, Horka nad Moravou, 783 35
604 693 732
padlo-morava@seznam.cz

Tipy na výlet

CHKO Litovelské Pomoraví

Chráněná krajinná oblast byla vyhlášena roku 1990 zejména z důvodu ochrany přirozeného meandrujícího toku řeky Moravy a něj navazujícího komplexu lužních lesů.

Litovel

Starobylé město ležící na šesti ramenech řeky Moravy v severozápadně od Olomouce. Je známé jako Hanácké Benátky.

Pivovar Litovel

Pivovar založený 12. listopadu 1893, který i v dnešní době stále vaří pivo klasickým způsobem. Každoročně je sběratelem řady významných ocenění. Pro zájemce je možné dohodnout prohlídku pivovaru s ochutnávkou všech druhů vařených piv. Litovelské pivo je k dostání i na našem výčepu.

Mladečské jeskyně

Významná paleontologická a archeologická lokalita - vedle kostí dnes již vyhynulých pleistocenních obratlovců zde bylo nalezeno mnoho koster lidí starší doby kamenné s četnými doklady o jejich činnosti. Mezi nejkrásnější partie patří tzv. Chrám přírody a Panenská jeskyně.

Javoříčské jeskyně

Několik kilometrů dlouhý podzemní systém s mohutnými dómy, chodbami a propastmi zdobí mimořádně bohatá krápníková výzdoba mnoha forem a barev od drobných a křehkých brček aľ po několikametrové záclony, obří stalagmity a mohutné krápníkové kaskády.

Divoká jeskyně Podkova

Pěšky nebo na kole je dobře dostupná divoká jeskyně Podkova, Čertův most, Rytířská síň a vyvěračky. Najdete je na okraji kopce Třesín u Mladče.

Arboretum v Bílé Lhotě

Založeno kolem roku 1700 při renovaci zdejšího zámečku. Nepodařilo se zjistit původní uspořádání a sortiment dřevin, lze však předpokládat, že tu byly vysázeny jen domácí dřeviny (duby, buky, lípy, smrky). Některé z těchto původních stromů rostou v parku doposud.

Bouzov

Jeden nejvýznamějších moravských hradů patřící téměř do konce 15. století pánům z Kunštátu. Z tohoto rodu pocházel český král Jiří z Poděbrad, který se údajně narodil právě na Bouzově. Na konci 17. století se hrad stal majetkem řádu německých rytířů. Dnešní romantickou podobu Bouzov získal během rozsáhlé přestavby v letech 1896-1902, kdy byl upraven ve stylu německé pozdní gotiky. Dominantou hradu je 58 m vysoká hradní hláska, reprezentační interiéry jsou vybaveny hodnotným historickým mobiliářem, starými řadovými památkami a ukázkami uměleckých řemesel. Možnost vyjížděk na koních.

Zámek Náměšť na Hané

Barokní zámek francouzského typu stojí uprostřed kruhovitého parku, z něhož do čtyř stran vycházejí lipové aleje. Prohlédnout si můžete zámecké interiéry, bohatě zdobené květinovou malbou a štukováním, vzácnou sbírku míšeňského porcelánu a expozici slavnostních a cestovních kočárů olomouckých biskupů a arcibiskupů z 18. až 20. století. Součástí prohlídky je i empírová kaple, výstava historických dětských kočárků a umělecká galerie.

Zámek Úsov

Jeden z nejstarších dochovaných severomoravských hradů, postaven ve stylu Francouzského kostelu. Na konci 17. století část přestavěna na zámek. Od roku 1898 původní majitelé zámku, Liechtenštejnové, založili na Úsově lovecko-lesnické muzeum.

Olomouc

Stotisícové město, ležící v samém srdci Hané, patří a vždy patřilo k nejvýznamnějším moravským metropolím, kde si dávala dostaveníčka dějiny s osobnostmi a věda s pokrokem. Proto také nedávné získání statutu krajského města bylo jenom logickým vyústěním historického vývoje města coby kulturního, společenského a hospodářského centra, jehož dějiny se začaly psát před mnoha staletími.

Svatý kopeček u Olomouce

Poutní bazilika Panny Marie na Svatém Kopečku. Toto místo se nachází asi 5 km severovýchodním směrem od Olomouce. Již zdaleka tento architektonický klenot upoutá svou smělou stavbou tyčící se do krajiny na vrchu nad Olomoucí a jakoby ukazující směr těm, kteří hledají Toho, který zná všechny naše radosti i trápení.

ZOO Olomouc

Součástí zahrady je také rozhledna, ze které je za pěkného počasí vidět nejen na celou zahradu, ale i do dalekého okolí. Zajímavostí ZOO Olomouc je také například 42 000 litrový bazén pro žraloky, nebo průchozí výběh pro makaky.

Zámek Velké Losiny

Krásný zámek z 2. poloviny 16. století. Losinský zámek, respektive losinské panství, je spojeno s tzv. čarodějnickými procesy, které zde probíhaly v letech 1678 - 1692. Za oběť inkvizičního tribunálu zde padlo 56 nešťastníků.

Termální koupeliště Velké Losiny

Termální koupaliště ve Velkých Losinách je velkou turistickou atrakcí. Nachází se v severní části areálu lázeňského parku a je zpravidla otevřeno od začátku května do konce září. Díky teplé vodě s příznivými účinky na mnoho lidských neduhů by Vám při Vaší návštěvě Velkých Losin nemělo uniknout.

Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně

přečerpávací vodní elektrárna společnosti ČEZ vybudovaná v Hrubém Jeseníku v katastrálním území Rejhotice obce Loučná nad Desnou v okrese Šumperk, uvnitř CHKO Jeseníky. Jedná se o nejvýkonnější vodní elektrárnu v Česku – její instalovaný výkon je 2 × 325 MW.

Státní hrad Šternberk

Původně obranné středověké sídlo s dochovanou válcovitou věží a zbytky opevnění hlavního paláce, založeného v polovině 13. století.

Expozice času Šternberk

Prohlídková trasa Expozice času v sobě zahrnuje 10 místností, které jsou vybaveny především exponáty ze sbírek Vlastivědného muzea v Olomouci, Národního technického muzea v Praze, Židovského muzea v Praze a Obuvnického muzea Zlín.

Rešovské vodopády

Říčka Huntava ,která pramení ve Stříbrných Horách u Horního Města vyhloubila na horním toku hluboké skalnaté údolí s četnými kaskádami a několika vodopády největšími v Nízkém Jeseníku.

Muzeum kočárů Čechy pod Kosířem

Jedna z největších sbírek historických kočárů a luceren ve střední Evropě.

Muzeum výroby tvarůžků Loštice

Tvarůžky, jedinečná specialita Loštic, mají svou bohatou historii, která sahá až do 16. století. Prohlídka vás zavede do začátků minulého století. Za návštěvu stojí také Tvarůžková cukrárna

Moravičanské jezero

Přírodní rezervace Moravičanské jezero (bagr) - 92,15ha. Přírodní rezervace chrání jezero vzniklé těžbou štěrkopísku. Ze vzácných rostlin se zde vyskytuje cídivka peřestá a jezero je významným hnízdištěm  ptactva. Vyskytuje se zde 70 druhů ptactva - kriticky ohrožených (1), silně ohrožených (6) a ohrožených (7).

 

Mohelnická pískovna

Štěrkopískovna poblíž Mohelnice. Skládá se ze dvou jezer (severní Mohelnické a jižní Moravičanské) spojených úzkým průlivem. Na Mohelnickém jezeře nadále pokračuje těžba štěrkopísku.

Věznice Mírov

Věznice Mírov je věznice umístěná na bývalém středověkém hradě v obci Mírov (okres Šumperk). Jde o věznici se zvýšenou ostrahou, která má mimo jiné oddělení pro doživotně odsouzené, v němž jsou vězněni nejnebezpečnější vězni České republiky. Proslulá především útěkem Jiřího Kajínka v roce 2000.

Praděd

Hora vysoká 1491,3 m nacházející se v Hrubém Jeseníku, je nejvyšší vrchol tohoto pohoří. Je to zároveň nejvyšší vrchol Moravy, Českého Slezska i Horního Slezska vůbec. Celkově jde o pátou nejvyšší horu Česka. Na vrcholu hory byl v letech 1968-1983 vystavěn 162m vysoký vysílač, který nabízí vyhlídku z 80 m výšky.

Karlova Studánka

Karlova Studánka je lázeňská obec ležící v okrese Bruntál. Má 226 obyvatel, její katastrální území má rozlohu 46 ha, a se svou nadmořskou výškou 800 m n. m. je nejvýše položenou obcí bruntálského okresu. Jen kousek odsud leží nejvyšší vrchol Jeseníků - Praděd. Rozlohou je druhou nejmenší obcí v České republice.

Červenohorské sedlo

Červenohorské sedlo je oblíbené lyžařské středisko severní Moravy v pohoří Hrubý Jeseník. Nachází se ve výši 1013 m na trase významného silničního přechodu (silnice I/44) a tvoří historickou hranici mezi Moravou a Českým Slezskem.

Křížový vrch u obce Ruda

Křížová cesta byla vystavěna v roce 1760 na náklad královského rychtáře Jiřího Gröschelberga. Křížová cesta začíná u kostela Panny Marie Sněžné v Rudě a pokračuje na vrchol Křížového vrchu (589 m), kde je umístěno jako 12. zastavení sousoší Kalvárie.